21 sij

Europska komisija je objavila vijest pod sloganom „Nove pogodnosti za potrošače“, a radi se o novostima na polju potrošačkih prava. Zemlje članice imaju rok od dvije godine za prilagodbu.

Najvažnije promjene su sljedeće:

  • EU se slaže da se osobni podaci mogu koristiti kao naknada za pruženi sadržaj ili uslugu, npr. za preuzimanje nekog sadržaja u obliku PDF ili sl.
  • Web trgovci moraju informirati potrošače o personaliziranosti cijene praćenjem navika potrošača.
  • Ako potrošač odustane od kupoprodajnog ugovora (u roku od 14 dana), trgovcu je zabranjeno korištenje bilo kojeg sadržaja koji ne podrazumijeva osobne podatke, a koji je potrošač pružio ili stvorio pri korištenju digitalnog sadržaja ili usluge koju je isporučio trgovac (slike, video ili audio zapise).
  • Trgovci moraju transparentno navesti na koji način rangiraju svoje proizvode prilikom pretraživanja. Na stranici rezultata pretraživanja, jasno mora biti označeno plaćeno oglašavanje.
  • Ako pružate mogućnost ostavljanja recenzije proizvoda, trebali bi jasno navesti procese i postupke kojima ćete osigurati transparentnost davanja recenzija. Recenzije bi trebale biti omogućene samo kupcima proizvoda ili korisnicima usluge. Trgovcima se također zabranjuje podnošenje lažnih potrošačkih recenzija, kao i manipuliranje recenzija i preporuka (npr. brisanje negativnih recenzija).
  • Kod oglašavanja sniženja ili akcija na određeni proizvod, trgovci moraju navesti cijenu proizvoda prije sniženja. Snižena cijena mora biti najniža cijena tog proizvoda tijekom razdoblja od 30 dana prije sniženja (osim ako zakoni država članica ne određuju kraće vremensko razdoblje). Ovo se ne odnosi na usluge niti na proizvode s kratkim rokom trajanja.
  • Web trgovina mora navesti je li osoba koja prodaje proizvod ili uslugu pravna ili fizička osoba. Ako ta osoba nije pravna osoba (trgovac), na prodajnom mjestu se mora istaknuti kako se prava potrošača ne primjenjuju na sklopljeni ugovor. Te bi informacije trebale biti jasno vidljive i lako dostupne, a ne “skrivene” samo u uvjetima kupovine.

Nova pravila možete preuzeti na sljedećem linku:

Link za preuzimanje

Želite biti pravovremeno informirani o natječajima kojima možete financirati ulaganje u online prisutnost – web stranice ili web shopove?

Upišite svoju email adresu i informacije stižu u vaš mailbox! Nemojte propustiti priliku da dobijete veliku vrijednost u obliku potpore za troškove izrade webshopa, web stranice, ili digitalnog marketinga!