21 sij

Europska komisija je objavila vijest pod sloganom „Nove pogodnosti za potrošače“, a radi se o novostima na polju potrošačkih prava. Zemlje članice imaju rok od dvije godine za prilagodbu. Najvažnije promjene su sljedeće: EU se slaže da se osobni podaci mogu koristiti kao naknada za pruženi sadržaj ili…